MENU

Potrzeba modlitwy człowieczej zawarta jest w samym objawianiu się Boga, w Jego stałym wołaniu ku człowiekowi, nieustannym i na różne sposoby przemawianu do nas, które podjete wiarą rodzi w nas odpowiedź. Powinno rodzić. Dialog stworzenia ze Stwórcą, ucznia z Panem, grzesznika ze Zbawicielem z naszej ludzkiej strony, wbrew temu, że bywa zaniedbywany – jawi się nie jako potrzeba, lecz konieczność.

Działanie człowieka

Szkoła Modlitwy

KS. WOJCIECH WĘGRZNIAK – Obecność i działanie Jezusa w Eucharystii cz.IV W opracowaniu  tym chcę poddać refleksji obec...

READ MORE

Działanie Jezusa

Szkoła Modlitwy

KS. WOJCIECH WĘGRZNIAK – Obecność i działanie Jezusa w Eucharystii cz.III W opracowaniu  tym chcę poddać refleksji obe...

READ MORE

Obecność Jezusa

Szkoła Modlitwy

KS. WOJCIECH WĘGRZNIAK – Obecność i działanie Jezusa w Eucharystii cz.II W opracowaniu  tym chcę poddać refleksji obec...

READ MORE

Przygotowanie dalsze

Szkoła Modlitwy

KS. WOJCIECH WĘGRZNIAK - Obecność i działanie Jezusa w Eucharystii W opracowaniu  tym chcę poddać refleksji obecność ...

READ MORE

WYZNAĆ WIARĘ. … i w Jezusa Chrystusa. cz II

Szkoła Modlitwy

Od początku pierwsi uczniowie zapałali pragnieniem głoszenia Chrystusa: "Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i sły...

READ MORE

WYZNAĆ WIARĘ. … i w Jezusa Chrystusa. cz I

Szkoła Modlitwy

Przekazywanie wiary chrześcijańskiej jest przede wszystkim głoszeniem Jezusa Chrystusa, by prowadzić do wiary w Niego (K...

READ MORE

WYZNAĆ WIARĘ. … WSZECHMOGĄCEGO. cz II

Szkoła Modlitwy

Wszechmoc Boża jest miłująca, ponieważ Bóg jest naszym Ojcem, jest tajemnicza, ponieważ tylko wiara moze ją uzanć, gdy "...

READ MORE

WYZNAĆ WIARĘ. … WSZECHMOGĄCEGO. cz I

Szkoła Modlitwy

Wszechmoc Boża jest powszechna, ponieważ Bóg wszystko stworzył, wszystkim rządzi i wszystko może (KKK 268)

READ MORE

WYZNAĆ WIARĘ. … OJCA. cz II

Szkoła Modlitwy

Jezus objawił, że Bóg jest "Ojcem" w niezwykłym sensie; jest Nim nie tylko jako Stwórca; jest On wiecznie Ojcem w relacj...

READ MORE

WYZNAĆ WIARĘ. …OJCA cz I

Szkoła Modlitwy

Bóg w Starym Testamencie nazywany jest OJCEM , dlatego że jest Stwórcą świata. (KKK 238)

READ MORE

Wyznać wiarę. W BOGA.

Szkoła Modlitwy

Imię wyraża istotę, tożsamość osoby i sens jej życia. Bóg ma imię. Nie jest jakąś anonimową siłą. Ujawnić swoje imię ozn...

READ MORE

Wyznać wiarę. WIERZĘ.

Szkoła Modlitwy

Wiara w Boga, Jedynego, i miłowanie Go całą istotą ma ogromne konsekwencje dla całego naszego życia. (KKK 222)

READ MORE
ZWIŃ