MENU

W POSTANOWIENIU POPRAWY

liczy się dobra wola i konkretna decyzja.
Z nich wyniknie plan jak nie wracać do bagna grzechu.

Trzecim warunkiem SKUTECZNEGO skorzystania z SAKRAMENTU POJEDNANIA jest POSTANOWIENIE POPRAWY. To decyzja, która opiera się na szczerej chęci, dobrej woli i gotowości współpracowania w łaską, której Pan nam udzieli.

Postanawiamy sobie i Bogu. Wola przebaczania w Panu Jezusie jest stała i niezmienna, oby zawsze taka też była nasz WOLA POPRAWY.

Na poziomie językowym w myśleniu nie obiecujcie nic – tylko postanawiajcie konkrety.

ZWIŃ