MENU

<<  JEŚLI WSZELKA MIŁOŚĆ PRAGNIE WIECZNOŚCI –

BOŻA MIŁOŚĆ NIE TYLKO JEJ PRAGNIE,

ALE   JĄ   SPRAWIA

I   NIĄ   JEST  >>

Benedykt XVI

<><><>

Ogłoszenia Parafialne 28 11 2021

 1. Oto Bóg dozwala i rozpoczynamy nowy Adwent i Rok Liturgiczny. Spodziewamy się powtórnego przyjścia Chrystusa. Aby na ten dzień i godzinę, którą wyznaczył Bóg i tylko On ja zna, być stale gotowym podejmijmy z nową gorliwością praktyki pobożne. W adwencie nasze roratnie msze święte odbywać się będą: – od poniedziałku do czwartku w kościele o 6.30 – w piątek o godz. 18.00 – i w sobotę na Skałce o 8.00. Zachęcam wszystkich do zaplanowania w nich udziału, choćby raz w tygodniu. Dzieciom i młodzieży proponuję codzienne spotkania z Panem Jezusem na mszy roratniej w kościele. W tym roku adwentowy program da nam znajomość Ziemi Świętej i miejsc szczególnie związanych z obecnością i działaniem Pana naszego Jezusa.
 2. Dziękuję Parafiankom ze ŚRODKA za przygotowanie świątyni na niedzielę. Paniom troszczącym się o kaplicę na Skałce składam BÓG ZAPŁAĆ.
 3. Zimowy dyżur czuwania nad drożnością drogi do kościoła zakończyliśmy wiosną na Parafianach z ŚRODKA. Dlatego od przyszłej niedzieli o czuwanie proszę Parafian z NAWSIA.
 4. W minioną niedzielę do puszek zebraliśmy 944 zł na pomoc prawdziwie potrzebującym naszym bliźnim w Libanie. Kwotę przekazałem przez pośrednictwo organizacji Pomoc Kościołowi W Potrzebie.
 5. Dzisiejsza składka w całości przeznaczona jest na prace przy kościele.
 6. W tym tygodniu PIERWSZY PIĄTEK: Spowiedź na Skałce o 7.30. Msza o 8.00. Chorych nawiedzam z Panem Jezusem od 9.00. Po południu w kościele spowiedź dla dzieci od 16.00. Msza o 16.30 i wieczorna o 18.00. Na mszy wieczornej gromadzi się młodzież do formacji przed bierzmowaniem.
 7. Zmianka tajemnic różańcowych w sobotę o 8.00 na Skałce.
 8. W sobotę, wspominamy św. Barbarę. Zapraszam do kościoła na mszę o godz. 16.00 ludzi ciężkiej pracy i rodziny górników.
 9. Jutro po mszy wieczornej proszę o przyjście na spotkanie przedstawicieli rejonów parafii.
 10. We środę po mszy wieczornej proszę na spotkanie Rodziców, którzy zgłosili swe dzieci na wakacyjny wyjazd z Parafii do Jarosłwaca.
 11. Dwaj młodzi księża naszej diecezji przygotowali rekolekcje adwentowe w internecie. Link na naszej stronie i FB Parafii. https://diecezja.pl/aktualnosci/wrzuc-na-luz-adwentowe-rekolekcje-archidiecezji-krakowskiej/        Początek dziś o 20.00.                                 Także na stronie link kolejny: chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach przygotowało multimedialną wersję kalendarza adwentowego. Od 28 listopada do 24 grudnia 2021 r. na stronie Muzeum czekać będą interaktywne gry oraz zadania specjalne.  Każdego dnia na stronie internetowej: domjp2.pl/adwentbędziemy odkrywać znaczenie symboli, zwyczajów i tradycji związanych z Adwentem i Bożym Narodzeniem oraz prezentować ciekawostki z życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Codziennie, pod kolejnymi śnieżynkami umieszczonymi na stronie odblokowana zostanie ciekawa gra interaktywna oraz zadanie specjalne do wykonania wspólnie z rodzicami.

<><><><>

zeszły tydzień

Ogłoszenia Parafialne 21 11 2021

 1. Dzisiaj, w uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA, proszę, zachęćcie do udziału w spotkaniu z Nim na Eucharystii (tu u nas lub w jakiejkolwiek świątyni) wszystkich, którzy żyją pośród nas, a wydają się być zagubieni religijnie.
 2. Bardzo dziękuję za włączenie się we wspólne uwielbienie Boga za wstawiennictwem naszej Patronki Matki Bożej w UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWĄ. Wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie obchodu, Paniom w strojach krakowskich, Paniom niosącym światło, pocztom sztandarowym i umundurowanym. Państwu Jolancie i Adamowi oraz Pani Lucynie za przygotowanie obiadu dla księży z dekanatu oraz wszystkim Paniom, które raczyły nas wspaniałymi ciastami.
 3. Dziękuję Parafianom ze ŚRODKA za przygotowanie świątyni na niedzielę. Paniom troszczącym się o kaplicę na Skałce składam BÓG ZAPŁAĆ.
 4. Za tydzień składka przeznaczona będzie na prace przy kościele.
 5. Wzmiankowana wcześniej, dzisiejsza składka do puszki przeznaczona będzie, przez organizację POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE, na pomoc naszym współwyznawcom w LIBANIE.
 6. Dzisiejsza zbiórka miłosierdzia dla rodzin z dziećmi otoczonymi opieką hospicjum ALMA SPEI zostanie przedłużona do przyszłego tygodnia. Ulotki z informacją co potrzebne do zbiorów dostępne są przy prasie.
 7. Jutro na mszę wieczorną (lub po mszy na godzinę 18.45) bardzo proszę o przybycie na DRUGIE spotkanie synodalne wszystkich zainteresowanych Parafian. Proszę przynieść ze sobą zanotowane spostrzeżenia, uwagi i odpowiedzi na te pytania, które okazały się inspirujące.
 8. Po kolejnej niedzieli zapraszam w poniedziałek po mszy wieczornej przedstawicieli rejonów Parafii – szczegóły podam za tydzień. Także w przyszłym tygodniu spotkanie z rodzicami dzieci planujących wyjazd wakacyjny do Jarosławca.
 9. Bardzo zachęcam już dzisiaj do zaplanowania po następnej niedzieli zaangażowanego przeżywania ADWENTU, także przez udział w RORATACH.
 10. Zaświadczenia potrzebne przed przyszłą niedzielą proszę pobrać z kancelarii jutro. We środę i piątek msze święte będą w kościele o godz. 17.00, w sobotę na Skałce o 8.00.
 11. Zachęcam do włączenia się w dziewięciodniową nowennę przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli w intencji naszej Ojczyzny. Nowenna rozpoczyna się jutro i trwa przez dziewięć kolejnych dni: odmawiamy litanię do św. Andrzeja i Pod twoja obronę – modlitwy dostępne na naszej stronie internetowej przy ogłoszeniach.
 12. Przy ogłoszeniach na naszej stronie również link do pierwszych sezonów serialu WYBRANY. Więcej informacji o tej produkcji podam za tydzień. Oglądać można i warto – już i za darmo. Odcinki mają w opcjach dostęp do napisów w języku polskim.
 13. POZDRAWIAM NAJPIERW WSZYSTKICH KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA dla Was ten link i powiązane z nim zadanie jest do odrobienia 🙂 Wszystkich zachęcam do korzystania z tego materiału i równocześnie przypominam że WIARA RODZI SIE ZE SŁUCHANIA- nie zrodzi się z oglądania nawet najlepszych filmów. Ten materiał, mam nadzieję okaże się dla Was, jako widzów, inspirujący.          https://watch.angelstudios.com/thechosen/watch?vid=S1%3AE1&fbclid=IwAR0eR2tUkffeU73fzhlTKZNnwnl9AQ2JWmz3YEHO0C0qwL3886bHCNZJZVg
 14. TU MODLITWA DO NOWENNY W INTENCJI NASZEJ OJCZYZNY I NARODU (22 – 30 listopada)

  Litania do św. Andrzeja Boboli

  Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
  Duchu Święty, Boże,
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Święta Maryjo, módl się za nami
  Św. Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
  Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami
  Św. Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami
  Św. Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami
  Św. Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami
  Św. Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami
  Św. Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami
  Św. Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami
  Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami
  Św. Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami
  Św. Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami
  Św. Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami
  Św. Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami
  Św. Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami
  Św. Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami
  Św. Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami
  Św. Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami
  Św: Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami
  Św. Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami
  Św. Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami
  Św: Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami
  Św. Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami.

  Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno,  uproś nam u Boga
  Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga
  Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga
  Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga
  Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga
  Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga
  Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga
  Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga
  Abyśmy Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
  Kapłan: Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo
  Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
  Módlmy się.
  Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.
  Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.
  Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  POD TWOJĄ OBRONĘ…

<><><><><><><><><><<>

DEKRET Metropolity Krakowskiego

Abp. Marka Jędraszewskiego

znoszący dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św.

Kraków, dnia 14 czerwca 2021 roku
Nr 2206/2021

W nawiązaniu do treści dekretu z dnia 17 października 2020 roku (Nr 2980/2020),
niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 roku odwołuję udzieloną w Archidiecezji Krakowskiej
dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej.
Jednocześnie polecam, by duszpasterze skutecznie powiadomili o tym fakcie wiernych
oraz przypomnieli im wielkie znaczenie udziału w Eucharystii, jakie posiada ono dla życia
Kościoła. Pomocą mogą w tym służyć zapisy Katechizmu Kościoła Katolickiego zawarte
m. in. w numerach 2168-2188. Szczególną uwagę należy zwrócić na fragment: „(…) wierni
są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są
usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też
otrzymali dyspensę od swego własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten
obowiązek, popełniają grzech ciężki” (KKK nr 2181).
W mocy pozostaje do odwołania zezwolenie udzielone dnia 18 grudnia 2020 roku (Nr
3738/2020) kapłanom przebywającym na terenie Archidiecezji Krakowskiej dotyczące
trynacji oraz zezwolenie z dnia 26 kwietnia 2021 roku (Nr 1460/2021) w sprawie Mszy
Świętych sprawowanych poza miejscem świętym. Zachęcam również do przestrzegania
ustanowionych nadzwyczajnie dla sprawowanego kultu religijnego i nadal obowiązujących
norm.
Na czas rozbudzania w sobie nowej religijnej gorliwości, a także dawania
duszpasterskiej odpowiedzi na duchowe pragnienia Ludu Bożego z serca błogosławię
wszystkim wiernym
i kapłanom Archidiecezji Krakowskiej

Arcybiskup Metropolita Krakowski

<>

<><>

 

xxxxxxxxx

Msza święta w domu. Jak najlepiej ją przeżyć?

xxx

... kolejny dar od ks. Wojciecha Wegrzyniaka:

O spowiedzi. Taki mały dekalog na czas epidemii.

1. Jak nie masz grzechów ciężkich, nie szukaj spowiedzi. Siedź w domu i ciesz się łaską uświęcającą.
2. Jak zawsze chodziłeś do spowiedzi przed Wielkanocą, to zrób to później. Przykazanie kościelne mówi, żeby przynajmniej raz w roku spowiadać się a nie że przed Wielkanocą i to gdy się ma grzechy ciężkie, więc żadnej winy nie będzie.
3. Jak robiłeś Dziewięć Pierwszych Piątków i jeszcze nie skończyłeś, nie panikuj. Bóg zna Twoje pragnienie, pozwoli Ci przeżyć, zrobisz je jeszcze nie raz i to ze spokojnym sercem.
4. Jak jesteś na kwarantannie albo boisz się panicznie przyjścia do kościoła z obawy przed zarażeniem, wzbudź sobie żal doskonały. Żałuj szczerze za grzechy. Wyspowiadasz się z nich jak minie zagrożenie.
5. Jak boisz się trochę mniej, ale nie ufasz spowiedzi w konfesjonale, umów się telefonicznie czy mailem w parafii na indywidualną spowiedź w innym miejscu.
6. Jak potrafisz zachować bezpieczeństwo, zorientuj się, w których kościołach jest spowiedź i kiedy. Wybierz ten kościół, który jest blisko Twojego miejsca zamieszkania czy pracy, tak by jak najmniej przemieszczać się po drogach.
7. Spowiadaj się krótko i konkretnie. Na rozmowy przyjdzie jeszcze czas. Teraz najważniejsze jest rozgrzeszenie.
8. Przyjdź do spowiedzi jak najprędzej. Z każdym dniem będzie więcej zarażonych, więcej ludzi w kwarantannie, również księży. Będą zamykane kolejne kościoły i plebanie. Może się okazać, że o spowiedź będzie trudniej niż o płyn na Orlenie.
9. Staraj się nie grzeszyć, żebyś nie musiał za parę dni znowu szukać spowiednika, bo to będzie towar coraz bardziej deficytowy.
10. Jeśli masz ciężkie grzechy i jeszcze się cieszysz, że teraz możesz spokojnie dalej grzeszyć, tłumacząc, że nie możesz inaczej, bo spowiedź jest narażeniem bezpieczeństwa Twojego czy innych, módl się, żebyś zdążył nawrócić się przed śmiercią.

XXX

POLECAM:

Komentarze do Słowa Bożego na dany dzień – biblisty, ks. Wojciecha Węgrzyniaka

dołączone do zakładki HOMILIE – DNI POWSZEDNIE.

ZWIŃ