MENU

WYZNANIE GRZECHÓW

to spotkanie dziecka, które zrozumiało błędy i szuka pomocy u Ojca w niebie;
to powierzenie wszystkiego, co obraziło Boga - mocy Jego skutecznego przebaczenia;
to prośba o dar wolności od osobistych grzechów i słabości wyrażona przed Zbawicielem.

Czwarty warunek DOBREJ SPOWIEDZI to sama SPOWIEDŹ właśnie – wyznanie grzechów, szczere i dokładne.

Z dziecięcą ufnością, że miłość BOGA OJCA i zbawcza wola JEZUSA oczyści moje serce, życie i drogę do zbawienia.

ZWIŃ