MENU

ZADOŚĆUCZYNIENIE

Skoro żałując za grzech
rozpoznajemy skutki swoich złych decyzji i zachowań,
to naprawa tego, co grzech popsuł
- choć ograniczona do tego ile możemy -
jest znakiem naszej poważnej przemiany na lepsze.

Piąty warunek DOBREGO SAKRAMENTU POJEDNANIA to zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.

Jezus Zbawiciel zabiera nasze grzechy, bo tylko On ma moc je zgładzić.

My naprawiamy skutki grzechu wśród ludzi, a Bogu wyrażamy wdzięczność.

ZWIŃ