MENU

Stosownym dekretem Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na chorobę COVID-19 wywołaną koronawirusem, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy św., odmawianiem różańca, pobożnej praktyki drogi krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach otrzymali także pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na COVID-19.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu zupełnego – na tych samych warunkach – tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub adorację eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca, lub pobożne odprawienie drogi krzyżowej, lub odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

Łaski odpustu zupełnego w chwili śmierci Kościół udziela wszystkim tym, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, a byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki).

<><><><>

  • Ze względuna STAN EPIDEMII na mszę świętą wybieramy się w poczuciu odpowiedzialności i gromadzimy się w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Wymagana prawem ilość wiernych na mszy świętej to 5 osóbPierwszeństwo-rzecz jasna-mają osoby, które polecają we mszy Bogu swoją intencję.
  • Transmisja liturgii za naszego kościoła realizowana jest w internecie – na razie na FB.
    • W tygodniu msze wieczorne PONIEDZIAŁEK-ŚRODA-PIĄTEK o godz. 18.00
    • W niedzielę msze o 7.30 i 11.00 oraz popołudniowe nabożeństwo o 15.00.

INTENCJE MSZALNE 30 marca – 6 kwietnia 2020

PON           18.00 +Jan i Anna Grzybczyk

WT             7.00 +Marek Galos (greg)

                    9.00 SKAŁKA +Henryk Widórek (6 r. śm) i jego rodzeństwo Wanda i Stanisław

                     18.00 O błog w URODZINY dla Karola i jego Rodziców

                     19.00 Janina i Franciszek Wójcik

ŚR               17.00 SKAŁKA +Stanisław Nęcek i Rodzice

                    18.00 + Marek Galos (greg)

PT               8.00 SKAŁKA +Anna Piotr Stanisław Cyganik

                    16.30 + Marek Galos (greg)

                    18.00 +Jadwiga Fiutowska (od c Małgorzaty z rodz)

SOB            7.00 + Marek Galos (greg)

                     8.00 SKAŁKA +Czesław Połeć (od Bratowej)

NDZ           7.30 + Jan i Bronisława Kasperkiewicz

                    9.30 SKAŁKA  +Marek Galos (greg)

                    11.00 +Henryk Kwoka

                    GŻ 15.00 +Bronisława i Jan Nęcek Natalia i Piotr Przeginiak

            

              

ZWIŃ