MENU

Człowiek jest Koroną stworzenia. Taki jest Boży porządek.

JESTEŚMY PIĘKNI PIĘKNEM TWOIM PANIE!

Nie wszystko ludziom wychodzi tak jak trzeba, ale zawsze powinno nam zależeć na uszanowaniu roli, jaką nam Stwórca przewidział. STWORZYŁ nas jako KORONĘ STWORZENIA – to wyróżnienie i zadanie. Tytuł jest zobowiązujący. O tym jest ten filmik. Bardzo pragniemy zależeć od Boga Stwórcy, a On nam stawia wysokie wymagania. On też pomoże je wypełnić

ZWIŃ