MENU

CZAS POSTU... CZAS PRÓBY...

Na ten trudny czas odosobnienia, ale również próby pogłębiania wiary zamieszczamy szereg rozważań będących mamy nadzieje lekiem na niełatwą sytuację, w której wszyscy musimy się na nowo odnaleźć.

 • Ks. Jerzy Szymik: Epidemia. Ludzka furia i Boska ręka

Sample

Czy pandemia koronowirusa jest karą Boską za ludzkie grzechy? Na to pytanie słowami kard. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI odpowiada ks. prof. Jerzy Szymik. Jeden z najlepszych znawców myśli papieża Ratzingera, autor trylogii “Theologia benedicta” w tekście dla KAI pt. “Epidemia. Ludzka furia i Boska ręka” odwołuje się do refleksji jakimi ówczesny prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary podzielił się z księżmi Ruchu Communione e liberazione podczas rekolekcji w 1986 roku w Collevalenza, we Włoszech.

Publikujemy tekst ks. prof. Jerzego Szymika:

Kara Boska?

Czy pandemia koronowirusa jest karą Boską za ludzkie grzechy? Ponoć teza taka pojawiała się w tych dniach w homiliach i opiniach, zresztą w kilku różnych wersjach. Na to z kolei ruszyli tezy tej oponenci, przekonując, że stoi za nią nieewangeliczny obraz Boga, że prawda wiary iż Bóg „za złe karze” jest co najmniej przesadzona, że żyjemy w epoce Miłosierdzia Bożego, którego nie można „równoważyć” Sprawiedliwością Bożą itp. itd. W toczącej się na ten temat debacie widać (słychać) wyraźną przewagę emocji, zacietrzewienia i tzw. opcji (światopoglądowych, jeśli nie politycznych) nad biblijno-teologiczną głębią zagadnienia. Przynajmniej w tych kilkunastu głosach, do których miałem dostęp.

Dlatego warto do niej wprowadzić refleksję J. Ratzingera/Benedykta XVI. Pochodzi ona z rekolekcji, których Kardynał udzielał księżom ruchu Communione e liberazione  w 1986 roku w Collevalenza, we Włoszech. Ratzinger mówi/pisze tu – w cytowanym niżej fragmencie tamtych rekolekcji – prawie dokładnie na interesujący nas temat. I to jak mówi/pisze… Posłuchajmy:

„Roztoczona w Apokalipsie św. Jana wizja historii przedstawia największe możliwe przeciwieństwo wiary w ciągły postęp, jakie tylko można sobie wyobrazić. O ile bieg historii zależy od ludzkich decyzji, jawi się on w tej wizji jako ciągły powrót epizodu budowy wieży Babel. Ludzie próbują wciąż na nowo, za pomocą swoich możliwości technicznych, konstruować most do nieba, czyli o własnych siłach uczynić się Bogiem. Próbują dać człowiekowi ową całkowitą wolność, owo nieograniczone zdrowie, nieograniczoną władzę, jawiącą mu się jako istota boskości, którą chciałoby się sprowadzić z nieosiągalnej wysokości Całkiem-Innego do własnej egzystencji, ‘przyprowadzić z powrotem’. Te próby, które zawierają ludzkie działanie w historii we wszystkich okresach, opierają się jednak na nieprawdzie, na ‘nakładaniu prawdzie pęt’ („nakładanie prawdzie pęt” dokonuje się „przez nieprawość”, wyjaśnia św. Paweł, Rz 1,18): człowiek nie jest Bogiem, lecz jest skończoną i ograniczoną istotą i nie może przez żadną władzę, jakakolwiek by ona nie była, sam siebie uczynić tym, czym nie jest. Dlatego wszystkie te próby muszą, niezależnie od tego, z jakim rozmachem mogą się zaczynać, kończyć się upadkiem: ich podstawa nie daje oparcia.

Apokalipsa zna jednak obok tego jednego czynnika historii – a są nim owe syzyfowe starania sprowadzenia nieba na ziemię – drugą siłę w historii: rękę Boga. Pierwszoplanowo jawi się ona jako karząca, ale Bóg nie stwarza cierpienia i nie chce nędzy swojego stworzenia. Nie jest Bogiem zawistnym. W rzeczywistości ręka ta jest siłą przeciwko mocy budowanego na nieprawdzie, samowyniszczającego działania, która jednakże daje historii nadzieję: ręka Boga przeszkadza człowiekowi w ostatecznej realizacji samozagłady. Bóg nie pozwala na zniszczenie swojego stworzenia. To jest sens Jego działania przy budowie wieży Babel (pomieszanie języków i rozproszenie ludzi) i we wszystkich przytoczonych w Apokalipsie ingerencjach. To, co się tu przedstawia jako boską karę, nie jest sztucznie nałożonym z zewnątrz biczem, lecz urzeczywistnieniem wewnętrznej prawidłowości ludzkiego działania, które przeciwstawia się prawdzie, a tym samym skłania się ku nicości, ku śmierci. ‘Ręka Boga’, która objawia się w wewnętrznym sprzeciwie istnienia wobec swojej własnej zagłady, uniemożliwia podążanie ku nicości, zanosi z powrotem zabłąkaną owcę na pastwisko istnienia, na pastwisko miłości. Nawet wtedy, gdy to bycie wyjętym z wyszukanego przez siebie krzewu cierniowego i bycie zaniesionym z powrotem sprawia ból, jest jednak aktem naszego zbawienia, wydarzeniem, które daje nam nadzieję. I któż mógłby również dzisiaj nie dostrzec ręki Boga, która chwyta człowieka za najbardziej zewnętrzny rąbek jego furii zniszczenia i jego perwersji i uniemożliwia mu pójście dalej?

W Apokalipsie widać zazębienie między pozornym ‘pesymizmem’ a radykalną nadzieją. I dotyczy to rozległej wizji całości dziejów. Apokalipsa jest bardzo daleka od obietnicy ciągłego postępu; nic też nie wie o jakiejkolwiek możliwości urządzenia samym własnym ludzkim działaniem raz na zawsze szczęśliwej i definitywnej formy społeczeństwa. Mimo to, albo właśnie z powodu tej odmowy wobec irracjonalnych oczekiwań, jest ona księgą nadziei.

Apokalipsa mówi ostatecznie o tym, że ludzka historia, mimo wszelkich okropności, nie zatonie w nocy samozagłady; Bóg nie pozwoli jej wyrwać ze swoich rąk. Boże sądy, wielkie cierpienia, w które ludzkość się zanurza, nie są zagładą, lecz służą ratowaniu ludzkości. Również w czasie ‘po Auschwitz’, po tragicznych katastrofach historii, Bóg pozostaje Bogiem; pozostaje ze swoją niezniszczalną dobrocią dobry, pozostaje Zbawicielem, w którego rękach niszczące i straszliwe dzieło człowieka zostaje przemienione przez Jego miłość. Człowiek nie jest jedynym aktorem historii i dlatego śmierć nie ma w niej ostatniego słowa. Fakt, że jest tu jeszcze Inny działający, pozostaje jedyną, mocną i pewną kotwicą nadziei, która jest mocniejsza i bardziej realna niż wszelkie okropności świata”.

Tyle Ratzinger. Moje są tu tylko: tytuł, wytłuszczenia, skróty w tekście, wyjaśnienia w nawiasach, kilka zmian w tłumaczeniu. Całość dostępna w: J. Ratzinger, Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie – Chrzest – Naśladowanie, Opera omnia t. IV, red. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. R. Biel, M. Górecka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 390-391.

Oto prawdziwa teologiczna głębia i maestria. Oto prawdziwa teologia nadziei na każdy czas, także na czas globalnej pandemii. Bo „któż mógłby również dzisiaj nie dostrzec ręki Boga, która chwyta człowieka za najbardziej zewnętrzny rąbek jego furii zniszczenia i jego perwersji i uniemożliwia mu pójście dalej?

———————

Ks. prof. Jerzy Szymik jest kapłanem archidiecezji katowickiej, teologiem i poetą. Profesor nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną. W latach 1986-2008 związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie był m.in. kierownikiem Katedry Chrystologii. Od 2005 r. pracownik Zakładu Teologii Dogmatycznej WTL Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2014 r. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości WTL UŚ; od 2007 r. jako profesor zwyczajny. W latach 2004-2014 członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Od 2015 r. członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN, a od 1991 r. stały współpracownik “Gościa Niedzielnego”.

Jest autorem 60 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych, laureatem nagród naukowych. Był również nominowany do nagrody „Totus” w dziedzinie kultury chrześcijańskiej. Jest laureatem nagrody dziennikarskiej „Ślad”, srebrnego medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, nagrody „Feniks” w kategorii nauk kościelnych za trylogię „Theologia benedicta”.

 

 • WIELKI TYDZIEŃ rekolekcje z bp. Grzegorzem Rysiem

 • Dzień pierwszy: PUSTYNIA MIEJSCEM SPOTKANIA Z BOGIEM https://youtu.be/CdBTeuIaTEQ
 • Dzień drugi: CO ZROBISZ Z CZASEM KRÓRY DAŁ CI BÓG? https://youtu.be/0boMnjgHrvg
 • Dzień trzeci
 • Dzień czwarty
 • Kazanie pasyjne 6/6 – Wielki Post 2020 – ks. Krzysztof Pawlina – BEZDUSZNOŚĆ

 • Droga Krzyzowa z bp. Grzegorzem Rysiem 3 kwietnia 2020

 https://youtu.be/Uz2zSgu2Cgo

 

 • Rekolekcje wielkopostne w czasie epidemii. Od jutra na kanale YouTube 

  transmisja rekolekcji z bp. Michałem Janochą. Zapraszamy! Plan i linki do transmisji:

 1. Niedziela 29 marca, godz. 11.00 >> https://www.youtube.com/watch?v=da15bpiQNNg
 2. Poniedziałek, 30 marca, godz. 18.30 >> https://www.youtube.com/watch?v=neYZ5newvyI
 3. Wtorek, 31 marca, godz. 18.30 >> https://www.youtube.com/watch?v=VTYE2jJwQ1w
 4. Środa, 1 kwietnia, godz. 18.30 >> https://www.youtube.com/watch?v=f3_NYw-jidM

 

 • Rekolekcje wielkopostne z o. Jackiem Salijem OP, wygłoszone 25-27 marca 2020

 1. Dzień pierwszy: MODLITWA.  – “Spotkanie z Panem Bogiem to jest coś więcej niż tylko rozmowa.
  Spotkanie oznacza także być w obecności i cieszyć się tą obecnością. Jak przychodzę do kogoś bliskiego to nie jest tak, że całe spotkanie polega głównie na rozmowie. Nie. Spotkanie polega także na tym, że jesteśmy ze sobą. Że cieszymy się tym i warto te elementy wprowadzać do naszej modlitwy. To znaczy uczyć się radości z tego, że Pan Bóg jest dostępny. Że możemy się zbliżać do Pana Boga. To jest coś bardzo ważnego w modlitwie”. https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/videos/140337277414152/
 2. Dzień drugi: SAKRAMENT POKUTY. „Dobrze jest wstępnie sobie uprzytomnić, że w gruncie rzeczy wyznanie grzechów to jest wyznanie miłości. Przeze mnie, który się tej miłości sprzeniewierzyłem. Wyznanie miłości jest takim serdecznym oczekiwaniem, że: Panie Boże, Ty mi dopomożesz. Że wejdę na drogę Twoich Przykazań. Że będzie mi bardziej niż dotychczas zależało na tym, żeby się Tobie podobać. Że tak, grzesznym jestem, ale naprawdę zależy mi, żeby do Ciebie należeć zawsze. Wiem, że spowiadam się nie księdzu, tylko spowiadam się samemu Panu Jezusowi. Wiem, że Pan Jezus jest kimś, kto jest mi niewyobrażalnie życzliwy. On przecież dla mnie przeszedł przez Mękę Krzyża”. https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/videos/2617689048473721/
 3. Dzień trzeci: DLACZEGO KOCHAM KOŚCIÓŁ? „Otóż, dlaczego kocham Kościół? Podam trzy fundamentalne odpowiedzi. Po pierwsze dlatego, że sam Chrystus nas Kościołem obdarzył. Po drugie umiłował Kościół. Ale jeszcze więcej. On tajemniczo z Kościołem utożsamia się. W tym miejscu przypomnę etymologię słowa „diabeł”, które pochodzi od greckiego czasownika „diaballein” – rozdzielam. To właśnie ten nasz wróg dąży do tego, żeby rozdzielić ową naturalną jedność Chrystusa i Kościoła. I to właśnie ten wróg powoduje różne odruchy niechęci, czasem nawet nienawiści do Kościoła. Czasem usprawiedliwione. Częściej jednak nieusprawiedliwione”. https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/videos/831955090635630/

 

 • Rekolekcje z ks. Wojciechem Węgrzyniakiem. marzec 2020. O GŁODZIE

 1. O GŁODZIE ŻYCIA  https://youtu.be/NwglKZttATI
 2. O GŁODZIE POKOJU https://youtu.be/TaLyLAx3KHs
 3. O GŁODZIE ZROZUMIENIA: co karą, co sądem, co konsekwencją, co prawdą https://youtu.be/kfQQynM_CFQ
 4. O GŁODZIE samego BOGA: https://youtu.be/9Xmyzbrt_90
 5. O GŁODZIE MIŁOSCI: https://youtu.be/nGn_2CNpaQ8

 

 • Kazanie pasyjne 5/6 – Wielki Post 2020 – ks. Krzysztof Pawlina – BEZRADNOŚĆ

“Chrystus lekarzem duszy” – cykl kazań pasyjnych głoszonych podczas nabożeństwa Gorzkich Żali w kościele św. Krzyża w Warszawie przez Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego – ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawlinę.

 

 • Kazanie pasyjne 4/6 – Wielki Post 2020 – ks. Krzysztof Pawlina – OBOJĘTNOŚĆ

 • Kazanie pasyjne 3/6 – Wielki Post 2020 – ks. Krzysztof Pawlina – SAMOTNOŚĆ

“Chrystus lekarzem duszy” – cykl kazań pasyjnych głoszonych podczas nabożeństwa Gorzkich Żali w kościele św. Krzyża w Warszawie przez Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego – ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawlinę.

 

 • Na czas niełatwy i wymagający polecam refleksje ks W. Węgrzyniaka dotyczące EUCHARYSTYCZNEJ OBECNOŚCI JEZUSA.

Umieszczone są na naszej stronie parafiaczulow.pl w zakładce “szkoła modlitwy”
tu link do części I :
lub do ŻRÓDŁA gdzie całość:

 

 • Rekolekcje online DLA DZIECI

Prowadzone przez kanał “Mocni w Duchu”. Codziennie transmisja na żywo w godz. 11-12:30, w miarę możliwości interaktywne. Prowadzą świeccy liderzy wspólnoty “Mocni w Duchu”

 

 • Rekolekcje wielkopostne 2014 “Oto Człowiek!” prowadzone przez Adama Szustaka OP.

 

Moc nie leży w samym miejscu, budowli czy kamieniach. To wiara w Jezusa sprawia, iż miejsca te stają się dla nas milczącym świadectwem mocy Jego miłości.

 

“Chrystus lekarzem duszy” – cykl kazań pasyjnych głoszonych podczas nabożeństwa Gorzkich Żali w kościele św. Krzyża w Warszawie przez Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego – ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawlinę.

 • Kazanie pasyjne 3/6 – Wielki Post 2020 – ks. Krzysztof Pawlina – SAMOTNOŚĆ

 

 • KAZANIE PASYJNE z warszawskiego kościoła św Krzyża- głosi ks. Henryk Zieliński (ROK 2012)

MIŁOŚĆ MATCZYNA

http://idziemy.pl/audio/kazania-swietokrzyskie-ks-h-zielinskiego-4-marca-

 

 • DROGA KRZYŻOWA Z ARCYBISKUPEM GRZEGORZEM RYSIEM |  2020

 • Kazanie pasyjne 2/6 – Wielki Post 2020 – ks. Krzysztof Pawlina – ROZCZAROWANIE

“Chrystus lekarzem duszy” – cykl kazań pasyjnych głoszonych podczas nabożeństwa Gorzkich Żali w kościele św. Krzyża w Warszawie przez Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego – ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawlinę.

 • PARAFIALNA DROGA KRZYŻOWA

 • DROGA KRZYŻOWA

https://www.wegrzyniak.com/2524-droga-krzyzowa-kosciola

 • KAZANIE PASYJNE z warszawskiego kościoła św Krzyża- głosi ks. Henryk Zieliński

http://www.idziemy.pl/audio/kazania-swietokrzyskie-ks-h-zielinskiego-26-lutego

 • Kazanie pasyjne 1/6 – Wielki Post 2020 – ks. Krzysztof Pawlina – ZAGUBIENIE

“Chrystus lekarzem duszy” – cykl kazań pasyjnych głoszonych podczas nabożeństwa Gorzkich Żali w kościele św. Krzyża w Warszawie przez Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego – ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawlinę.

 • Droga Krzyżowa | rozważania abp. Grzegorza Rysia wg. PSALMU 22

 

 • CZWARTEK – 19.03 – Msza Św. z abp. Grzegorzem Rysiem – Czwartek 19.03.2020 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA

 • PONIEDZIAŁEK – 16.03. – Papież przypomina o znaczeniu wiary w czasie epidemii

Poprzez swoją pielgrzymkę do Bazyliki Matki Bożej Większej i do krzyża św. Marcelego Papież pokazał, jak ważna jest w tym czasie epidemii wiara. Jest ona ważniejsza niż wszystkie kwestie techniczne – uważa rektor kościoła św. Marcelego, który towarzyszył Franciszkowi w modlitwie o uwolnienie miasta i świata od zarazy.

 

ZWIŃ