MENU

z psalmu 98

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie!

ZWIŃ