MENU

z psalmu 85

Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie
dla tych, którzy Mu cześć oddają,

i chwała zamieszka w naszej ziemi

ZWIŃ