MENU

z psalmu 25

Dobry jest Pan i łaskawy,
pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy ubogich dróg swoich.

ZWIŃ