MENU

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Wymagane dokumenty:

– zaświadczenie z USC
– metryka chrztu św. do ślubu (aktualna – ważna jest 6 miesięcy)
– wpis o bierzmowaniu na metryce lub osobne zaświadczenie
– dowody osobiste
– indeks katechizacji lub świadectwo z religii
– zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego

Uwaga! 

Do kancelarii parafialnej zgłaszamy się przynajmniej na 3 miesiące przed datą zawarcia sakramentu,
w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego i rozpoczęcia bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu. (do przyjęcia sakramentu przyjęcie weselne nie jest konieczne 🙂

O sakramencie

Sakrament małżeństwa, to nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety.

Sakrament ten, jak i wszystkie pozostałe, ustanowił Pan Jezus. Mistrz powołał się na nauczanie Starego Testamentu: Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela. Odrzucił list rozwodowy, na który zezwolił Mojżesz i przypomniał słowa z Księgi Rodzaju: mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

Pan Jezus za wzór miłości małżeńskiej daje miłość, którą ukazał swoi uczniom w Wieczerniku, gdy umywał im nogi. Ma to być miłość wzajemna – wybaczająca.

Po tym poznają żeście uczniami moimi jeśli się będziecie wzajemnie miłowali.

Cele sakramentu małżeństwa

1. Wzajemna miłość – miłość wybaczająca, bez której nie ma trwania małżeństwa.
2. Wzajemna pomoc – nie tylko w wymiarze materialnym, ale przede wszystkim duchowym – mamy razem się zbawić.
3. Zrodzenie i wychowanie potomstwa. Mężczyzna i kobieta mają udział razem z Bogiem w stwarzaniu nowego człowieka. Oni dają ciało, a Bóg tchnie w nowe życie dusze nieśmiertelną. Gdy tę prawdę uczciwie się przemyśli nie ma problemu z antykoncepcją w małżeństwie, grzechami ciała.

Cechy sakramentu małżeństwa, wyróżniające go od innych związków

1. Małżeństwo sakramentalne jest monogamiczne. Tzn. Sakrament małżeństwa może zawrzeć tylko jeden mężczyzna i jedna kobieta.

2. Małżeństwo sakramentalne jest nierozerwalne. Nie ma w kościele katolickim rozwodów. Może zaistnieć tzw. Separacja – oddzielne zamieszkanie małżonków, lub stwierdzenie nieważności małżeństwa. Orzeczenie, że ten związek nigdy nie zaistniał z takich czy innych przyczyn. Jest nadużyciem twierdzenie, że ktoś kupił sobie takie orzeczenie. Jeśli by nawet tak ktoś uczynił, to związek i tak jest ważny, a wina spada na ludzi źle orzekających.

3. Małżeństwo sakramentalne jest Świętym Przymierzem. Mężczyzna i kobieta którzy ślubują sobie na wzajem miłość wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci, nie są sami. Świadkiem tej przysięgi jest sam Chrystus. To On prowadzi małżonków do ołtarza, To On pozostaje z nimi na zawsze. Kapłan w imieniu Kościoła ten związek potwierdza i błogosławi. Tego sakramentu udzielają sobie nawzajem narzeczeni wobec księdza. I to co jest bardzo ważne, sakrament ten łączy się z Eucharystią, Komunią Świętą. To jest cement trwałości sakramentu. Kryzys wiary rozpoczyna się z chwilą lekceważenia niedzielnej Mszy św.

ZWIŃ